Arbetsförmedlingen, VO Lokal arbetsmarknad, VO Staben

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Uppdrag

Arbetsförmedlingen är sedan 2022-10-01 en beredskapsmyndighet. Som beredskapsmyndighet har Arbetsförmedlingen två huvudsakliga uppgifter: ersättningar till enskild och anvisning till arbete under allmän tjänsteplikt. Funktionsansvaret för anvisningar ligger på verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad. Under 2023 kommer fokus ligga på att utveckla våra arbetsformer samt att implementera den organisering av uppdraget, som ska träda i kraft vid höjd beredskap. VO Lokal arbetsmarknad söker nu en projektledare som ska vara med och bygga upp beredskapsmyndigheten hos Arbetsförmedlingen!

Beskrivning av tjänsten

Som projektledare kommer du att leda och hålla samman arbetet med att utveckla och driva implementeringen av beredskapsuppdraget avseende anvisning inom allmän tjänsteplikt inför och under höjd beredskap inom Verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad. Det innebär bland annat att du ansvarar för att:

 • utveckla processer och arbetsmetoder för hur anvisningsuppdraget ska hanteras i händelse av vid höjd beredskap
 • bygga upp och samordna kontakter och samverkan med andra aktörer inom totalförsvaret,
 • det finns lämpliga kompetensutvecklingsinsatser för uppdraget
 • att verksamhetsområdets organisering för detta är på plats år 2024

Som projektledare kommer du ha många kontaktytor, både intern och externt, inte minst med våra avdelningar och regioner. Andra viktiga samarbetsparter är Rättsavdelningen runt tolkning av lagrum för området, HR-avdelningen för bemannings- och kompetensutveckling men också VO IT och enheten för Strategisk säkerhet.

Exempel på externa aktörer är Försvarsmakten, Totalförsvarets plikt och prövningsverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, andra myndigheter inom beredskapssektorerna, länsstyrelser, regioner och kommuner men också företag och organisationer som identifierats som samhällsviktiga.

Du behöver kunna manövrera på såväl strategisk nivå som på operativ nivå då uppdraget kommer spänner över allt metodarbetesutveckling för våra medarbetare, till att utveckla strukturer för ledning av uppdraget i både normalläge och vid höjd beredskap.

Som projektledare ansvarar du för redovisning och avrapportering. Du ingår i VO-staben och deltar även i dess övriga arbete. Detta innefattar till exempel remisshantering, verksamhetsplanering, uppföljning och informationsinsatser.

Grundläggande krav för tjänsten

 • God kunskap om arbetsförmedlingens uppdrag och har minst ett års erfarenhet av arbete vid arbetsförmedlingen
 • Högskoleutbildning med inriktning mot statsvetenskap, ekonomi, organisation, ledarskap eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • Erfarenhet att samverka med myndigheter och andra aktörer
 • God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift

Övriga meriter för tjänsten

 • Erfarenhet av att driva förändringsarbete, som chef eller projektledare, på nationell nivå
 • God förståelse för besluts- och beredningsprocesser hos Arbetsförmedlingen
 • Förståelse för säkerhetsarbete och beredskapsarbete
 • Erfarenhet av att leda arbetsmöten, workshops och liknande mötesformer och kunna nyttja metodiker kopplat till dessa

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med varighet i 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är enligt överenskommelse med placering på något av Arbetsförmedlingens kontor. 

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket kräver svenskt medborgarskap. Registerkontroll kommer att genomföras.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-04-xx. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Enligt överenskommelse med placering på något av Arbetsförmedlingens kontor
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer Af-2023/0030 9830
Kontakt
 • Mahlin Nyström-Ångman, Rekryteringspartner, mahlin.nystrom-angman@arbetsformedlingen.se
 • Jessica Norman, Stab Chef, jessica.norman@arbetsformedlingen.se
Facklig företrädare
 • Ulf Törnkvist, Seko, 010-4870446
 • Anders Wikström, ST, 010-4870939
 • Kristina Olsson, Saco-S, 010-4871576
Publicerat 2023-03-22
Sista ansökningsdag 2023-04-05

Zurück zu Stellenangeboten