Arbetsförmedlingen, HR-Avdelningen, Enh. Nära HR

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Tjänsten är placerad i Solna, Göteborg, Östersund eller Malmö

HR-avdelningens uppdrag

HR-avdelningens uppdrag är att försörja Arbetsförmedlingen med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare – rätt person på rätt plats. Avdelningen arbetar för att skapa en utvecklande och hälsofrämjande arbetsplats där alla behandlas lika. En myndighet där medarbetarskap och chefskap, den interna arbetsgivarpolitiken och god förvaltningskultur efterlevs. Med fokus på värdeskapande HR-processer och tjänster skapar HR-avdelningen förutsättningar för medarbetare och chefer att lyckas med uppdraget och nå myndighetens mål.

HR-avdelningen arbetar i partnerskap med verksamheten och stödjer Arbetsförmedlingens chefer att driva HR-processerna effektivt och rättssäkert. HR-avdelningen leder det långsiktiga utvecklingsarbetet av HR-frågorna i myndigheten och finns som ett direkt stöd i chefens vardag och i de enskilda frågorna. Det nära HR-stödet på avdelningen är organiserat på tre enheter utifrån myndighetens verksamhet.

Vi söker nu en chef till enheten som ger ett nära HR-stöd till huvudkontorets avdelningar, verksamhetsområdena IT och Direkt.

Ditt nya uppdrag

Som enhetschef och tillika HR chef, har du huvuduppdraget att leda och vidareutveckla det nära HR-stödet i samarbete med verksamheten inom myndigheten. Som möjliggörare har du medarbetare i form av seniora HR-partners, HR-partners och HR-administratörer som tillsammans med dig genomför uppdraget.

Ditt uppdrag som HR chef innebär att du har ett strategiskt, taktiskt, operativt och administrativt leveransansvar och förutsätter att du skapar och vidareutvecklar tvärfunktionella strukturer och arbetssätt för en likvärdig och enhetlig HR tjänsteleverans, anpassad med verksamhetens och användarens perspektiv i fokus. Du verkar för en effektiv och rättssäker arbetsgivarpolitik och bidrar kontinuerligt till utvecklingen av myndigheten som en tillitsfull, inkluderande och utvecklande arbetsplats.

Myndigheten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete mot en modernare och lärande organisation och en av HR-funktionens främsta uppdrag är att bidra till att Arbetsförmedlingen uppnår goda resultat. Det innebär bland annat att arbeta med att kontinuerligt utveckla ledarskapet och medarbetarskapet, kompetensförsörjning samt att verka för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Du har ansvar för verksamhet, budget och medarbetare. Du rapporterar till HR direktören och ingår i dennes ledningsgrupp. Du kommer även att ge stöd och företräda HR arbetet till ledningen av verksamhetsområden inom myndigheten.

 
I rollen som enhetschef förväntas du arbeta mål- och resultatorienterat. Du samarbetar med dina chefskollegor inom det nära HR-stödet för en enhetlig och likvärdig verksamhetsnära HR leverans, och du coachar dina medarbetare och skapar goda förutsättningar för dina medarbetare att lyckas i sina roller. 

Önskvärda kvalifikationer

Minst ett års aktuell erfarenhet av:

 • Chefskap med verksamhets- och personalansvar inom Arbetsförmedlingens verksamhet

Eller

 • Chefskap på motsvarande nivå med verksamhets- och personalansvar från annan organisation

Samt

 • Personalvetarutbildning eller motsvarande utbildning på högskolenivå
 • Du har gedigen, aktuell och dokumenterad erfarenhet av att leda och driva ett verksamhetsnära HR-arbete
 • Erfarenhet av chefsarbete inom komplexa organisationer

Meriterande

 • Erfarenhet av HR-arbete inom offentlig sektor
 • Arbetsrättslig kompetens

Personliga egenskaper

Som person är du tydlig, ansvarsfull, samarbets- och resultatorienterad. Du innehar ett strukturerat arbetssätt samt att din personlighet och ditt beteende samspelar med Arbetsförmedlingens värdegrund. Du har strategisk höjd, analytisk förmåga och är öppen för förändringar och har modet att utmana invanda mönster och arbetssätt. Du har lätt för att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer såväl inom myndigheten som med andra externa intressenter. Du är van och trygg i din kommunikation, både muntligt och skriftligt.

Vi lägger stor vikt vid dina personlig lämplighet. Arbetsförmedlingen värnar om en rekrytering fri från diskriminering. Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap

Det innebär att du:

 • tar ansvar för dina arbetsprestationer och ditt bidrag till helheten
 • anpassar dig till förändring och oförutsedda händelser
 • tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

 • pekar ut riktningen för sina medarbetare och följer upp prestationer
 • undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
 • skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling.

Vårt erbjudande

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Arbetet innebär resor eftersom insatser sker i hela landet och medarbetare finns på flera orter i landet.

Placering: Solna, Göteborg, Östersund eller Malmö

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till förtroendearbetstid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete. På Arbetsförmedlingen erbjuder vi möjlighet till distansarbete upp till 49 % på årsbasis.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

 

Obs! Intervjuer kommer att hållas 14/4 och 17/4. 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Af-2023/0031 8713
Kontakt
 • Lena Hadad, Verksamhetsområdeschef, 0104865270
 • Albin Hortell, rekryteringspartner, albin.hortell@arbetsformedlingen.se
Facklig företrädare
 • Andreas Deniz, SACO, 010-4862198
 • Mikael Listh, SEKO, 010-4866564
 • Peter Eriksson, ST, 010-4868441
Publicerat 2023-03-20
Sista ansökningsdag 2023-04-02

Zurück zu Stellenangeboten