logo

Ansök till Senior Data Engineer/Big Data utvecklare


1. Har du blivit uppsagd från Arbetsförmedlingen p.g.a. arbetsbrist och är, enligt ditt uppsägningsbesked berättigad till företrädesrätt till återanställning? *

  •  Ja
  •  Nej

2. Har du Civilingenjörsexamen eller högskoleexamen (T.ex. inom Datateknik eller datavetenskap) eller motsvarande? *

Ja
Nej

3. Har du minst 5 år erfarenhet och kunskap av att jobba med Apache Hadoop stack,Apache Spark och Kafka? *

Ja
Nej

4. Har du *

  •  1. erfarenhet av CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) samt som ETL-utveckling och data modellering
  •  2. erfarenheter av komplexa leveranser