Arbetsförmedlingen, Enheten arbetsmarknadsinsatser

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Enhetens uppdrag

Enheten arbetsmarknadsinsatser ansvarar för flera av myndighetens program samt har delansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering och ett flertal utvecklingsområden kopplat till arbetssökande. Enhetens arbete syftar till att skapa förutsättningar för arbete genom att identifiera behov av stöd, förebygga och bryta långtidsarbetslöshet, sörja för god förvaltning och trygga förutsättningar för att genomföra arbetsmarknadspolitiken. Enheten består av tre sektioner (Program och insatser, God förvaltning och Rehabilitera till arbete).

Sektionen God förvaltning där rekryteringen avser, ansvarar för flera av myndighetens regleringsbrev, delar av årsredovisningen samt andra stora uppdrag som till exempel skyddade personuppgifter, handlingsplan för arbetssökande och olika åtgärdsplaner för förbättrad handläggning. Sektionen fokuserar särskilt på att säkerställa genomförande av arbetsmarknadspolitiken genom expertkunskap inom områden för uppföljning, utvärdering, funktion och effekter av insatser som syftar till att ge stöd till arbetssökande att rustas och matchas för arbete.

Beskrivning av tjänsten

Införandeledare har en nyckelroll i att säkerställa att förändringsinitiativ når sina effektmål genom att få de som påverkas av förändringen att ändra sina beteenden genom att acceptera och använda det nya i högre grad och snabbare takt. Du har ett övergripande ansvar för att aktiviteter i förändringen planeras, genomförs och följs upp för de olika målgrupperna som påverkas samt att driva på så att aktiviteterna prioriteras

Som införendeledare kommer du ingå och leda arbetet kopplat till utvecklingen av handlingsplanen för arbetssökande på myndigheten. Till din hjälp har du en uppdragssamordnare och en arbetsgrupp som hanterar både stora och små utvecklingsarbeten. Införandeledare har inte en chefsroll, men behöver arbeta genom många andra i organisationen för att lyckas.

Du kommer ha huvudansvar för att följa upp och hitta lösningar på problem samt hålla ledningen uppdaterad på hur införandet går. Du kommer ha löpande kontakter med flera arbetsgrupper, regionernas processtödjare och verksamhetsutvecklare samt vara den som säkerställer att kommunikations aktiviteter planeras och följs.

Vem är du?

För att trivas hos oss behöver du ha en hög förmåga att driva och arbeta självständigt utifrån ditt uppdrag. Du behöver vara flexibel då förutsättningar och styrning kan påverka arbetet på kort varsel och ställa krav på nya prioriteringar. Du behöver kunna samarbeta med andra i uppdrag och kunna sätta dig in i arbeten från olika perspektiv och vara lyhörd för vad mottagaren av förändringen signalerar. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga och kunna skapa struktur och tydlighet i budskap. I arbetet innebär det att du behöver prata inför grupp och hålla i presentationer, vilket kräver ett coachande förhållningssätt.

Grundläggande krav för tjänsten

 • Genomgått arbetsförmedlingens interna grundutbildning och har minst ett års erfarenhet av arbete vid arbetsförmedlingen
 • Erfarenhet och ansvara för införandeledning och/eller förändringsledning
 • Erfarenhet av att planera, samordna och systematiskt arbeta med införande- och utvecklingsaktiviteter 

Övriga meriter för tjänsten

 • Erfarenhet av att facilitera möten och workshops
 • Utbildning inom förändringsledning
 • Erfarenhet eller utbildning i coachningsmetodik

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

 • Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
 • Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
 • Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande

Tjänsten är en visstidsanställning t.o.m. 2023-12-31 på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsorten är enligt överenskommelse med placering på något av Arbetsförmedlingens kontor. Resor till huvudkontoret i Stockholm med eventuella övernattningar kommer att ske löpande om du har placering utanför pendlingsavstånd, även resor till andra kontor kan förekomma.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-03-22. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2023-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vid ett av arbetsförmedlingens kontor i Sverige
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer Af-2023/0026 8188
Kontakt
 • Mahlin Nyström-Ångman, Rekryterinmgspartner, mahlin.nystrom-angman@arbetsformedlingen.se
 • Annacarin Söderström, Sektionschefchef, annacarin.soderstrom@arbetsformedlingen.se
Facklig företrädare
 • Arild Vågen, Saco-S, 010-4888516
 • Carola Persson, Seko, 010-4868511
 • Josefin Sabo, ST, 010-4860113
Publicerat 2023-03-08
Sista ansökningsdag 2023-03-22

Tillbaka till lediga jobb