Arbetsförmedlingen, Verksamhetsområde Lokal arbetsmarknad, Region nord

Välkommen till jobbet som får Sverige i arbete! Här arbetar du på regeringens uppdrag för en arbetsmarknad som hjälper människor framåt. Vi frigör möjligheter så att arbetssökande hittar sysselsättning och arbetsgivare sin nästa medarbetare. För att nå målet behöver vi samarbeta, i myndigheten men också med olika externa aktörer i hela landet. Tillsammans driver vi förändring, utvecklar nya arbetssätt och skapar lösningar som gör att Sverige kan fortsätta framåt. Tillsammans får vi Sverige i arbete! Vill du bli en av oss?

Enhetens uppdrag

Region Nord ingår i Verksamhetsområdet Lokal arbetsmarknad som ansvarar för att tillhandahålla arbetsförmedlingsservice riktat till arbetssökande och arbetsgivare, i egen eller annans regi. Region Nord består av Sveriges fyra nordligaste län och i regionen finns sex enheter. 

Enheten Regionalt Stöd Nord är regionchefens stab som leds av stabschefen tillika biträdande regionchef. Stabens övergripande uppdrag är att utifrån regionen som en helhet bistå regionchefen med beredning, uppföljning och utveckling. Vi söker nu ytterligare en verksamhetssamordnare till staben.

Stabsmedlemmarna har egna områden med huvudansvar men jobbar ofta tillsammans för att uppnå resultat och god kvalité i verksamheten. Staben stöttar även regionens enheter, deras verksamhetssamordnare samt huvudkontoret i deras uppdrag.

Beskrivning av tjänsten

Som Verksamhetssamordnare inom staben kommer du stödja Region nords ledning med styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Stabens uppdrag utgår från verksamhetsplanen och du kommer ha en aktiv roll i verksamhetsplaneringen samt i arbetet med att följa upp, sammanställa och analysera resultat löpande i syfte att identifiera och analysera hinder samt förbättringsområden

Som verksamhetssamordnare bistår du med sakkunskap och bereder samt föredrar enskilda ärenden, remisser och uppdrag. I det arbetet jobbar du i nära samarbete med andra medarbetare i staben och på enheterna. Du kommer även att vara en del i det utvecklings- och förbättringsarbete som pågår regionalt och nationellt i samverkan med andra verksamhetsområden. I arbetet ingår det även att både leda och delta i olika workshops, nätverk och arbetsgrupper.

I uppdraget behöver du ha mycket goda kunskaper om det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och om Arbetsförmedlingens verksamhet. Ett stort ansvarsområde är verksamhetsanalys, där du bland annat förväntas bistå med underlag och analys av verksamheten för att säkerställa effektiv användning av resurser, säkerställa utvecklingen mot aktuell målbild samt för utveckling av extern samverkan.

Rollen kräver ett strategiskt fokus samt en förmåga att tänka helhetsinriktat och långsiktigt.  Du behöver förstå det mänskliga perspektivet på förändring, kunna se vilka beteenden som måste förändras och använda verktyg på ett pedagogiskt sätt för att underlätta förändringarna. Genom ett kvalitetsorienterat förhållningssätt tar du till dig-, använder- och delar aktivt med dig av ny kunskap så att verksamheten utvecklas.

Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system) eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • God erfarenhet av verksamhetsanalysarbete
 • Minst ett års erfarenhet av arbete vid Arbetsförmedlingen
 • God kunskap om det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och om Arbetsförmedlingens verksamhet
 • God analytisk förmåga
 • Tjänsten kräver B-körkort

Övriga meriter för tjänsten

 • Erfarenhet av processledning, att leda arbetsgrupper eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • Erfarenhet av att hantera och bearbeta datastatistik och utifrån detta dra slutsatser och komma med förslag på åtgärder
 • Erfarenhet av att anordna och hålla i utbildningar, seminarium, workshops eller motsvarande

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

 • Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
 • Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
 • Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Vårt erbjudande

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsorten är Östersund, Umeå eller Luleå.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis. 

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss


Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-03-19. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den Rekryteringspartner som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund, Umeå eller Luleå
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer Af-2023/0025 3479
Kontakt
 • Sofia Karlsson, Enhetschef, 010-4874404
 • Emilie Hedman, Rekryteringspartner, emilie.hedman@arbetsformedlingen.se
Facklig företrädare
 • Mattias Lundgren, ST, 010-4871211
 • Kristina Olsson, Saco-S, 010-4871576
 • Mats Lundström, Seko, 010-4866735
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-03-19

Tillbaka till lediga jobb