Arbetsförmedlingen, Rättsavdelningen, Enheten Informationsförvaltning

Enheten Informationsförvaltning

Enhetens uppdrag är att styra och ge förutsättningar för enhetlig, effektiv och rättssäker ärende- och informationshantering och arkivering för hela Arbetsförmedlingen. Vårt fokus är att bidra till och möjliggöra regelefterlevnad, god förvaltning och en digitalisering av myndighetens informations- och ärendehantering. 

Enheten är en del av Rättsavdelningen och består av ca 50 personer inom olika professioner och geografiskt spridda över landet. Enheten har tre sektioner men kommer nu bilda en fjärde sektion.

Vad våra medarbetare säger:

”Det som är roligt och utmanande med vårt arbete är att vi driver mycket utveckling, som gynnar hela myndigheten, när det gäller en modern, digital och effektiv ärendehandläggning”, Sektionschef

”Det är givande att varva operativt arbete med utveckling, tvärfunktionellt, för att skapa en bättre framtid”, medarbetare på enheten.

Sektionen Regelverk och strategi

Sektionen är nybildad för att renodla uppdraget med att stödja och styra myndigheten i den digitala förflyttningen med avseende på regelverk och arkivlagstiftning. Sektionen består av åtta arkivarier placerade i Solna. Sektionen ansvarar för regelverk och tillämpning av myndighetens informationshantering, arkivredovisning, gallringsutredningar, digitala arkivering, utveckling av arbetsprocesser och utbildningar inom området. 

Sektionschefens uppdrag och ansvar

Rollen som chef för en nybildad sektion innebär att du får vara med och utforma och utveckla sektionen. Ditt uppdrag som sektionschef innebär verksamhets-, budget- och personalansvar. Du ansvarar för att sektionens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar.

Du som sektionschef har ett viktigt uppdrag i att skapa väl fungerande arbetsgrupp och tillsammans med dina medarbetare driva och utveckla verksamheten. Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din sektion och i god samverkan med fackliga parter. Du ingår i enhetschefens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra sektionscheferna att ansvara för hela enhetens resultat och utveckling. Som sektionschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

Grundläggande krav för tjänsten

 • Aktuell erfarenhet av en ledande roll (sammanhängande uppdrag, projekt, arbetsgrupp) minst 6 månader inom Arbetsförmedlingens verksamhet.

Eller:

 • Genomfört Arbetsförmedlingens förberedande chefsprogram

Eller:

 • Aktuell erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå med verksamhet- och personalansvar från annan organisation minst 1 år

Och

 • Dokumenterade kunskaper om informations- och arkivhantering

Övriga meriter för tjänsten

 • Erfarenhet av arkiv inom offentlig sektor
 • Goda kunskaper om den lagstiftning som styr arkivariernas arbete
 • Erfarenhet av att leda på distans
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Vi söker dig som har hög grad av struktur i ditt arbete. Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att leda genom att uppmuntra andra, skapa kontakter och nätverk samt utveckla verksamheten genom digitala lösningar. 

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap: 

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

 • Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
 • Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
 • Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

 • Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
 • Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
 • Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Vårt erbjudande

Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid med placering på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsförmedlingen tillämpar provanställning i 6 månader.

I denna tjänst erbjuder vi möjlighet att arbeta på distans upp till 49 procent på årsbasis.

Vi erbjuder förmånliga semesteravtal, möjlighet till flextid, friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Vår arbetsplats består av över 11 000 kompetenta och engagerade medarbetare. Genom att samarbeta och vara öppna för nya perspektiv utvecklas vi som individer och verksamhet. Tillsammans frigör vi möjligheter som får Sverige i arbete.

Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår webbplats https://arbetsformedlingen.se/om-oss

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-26. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.  När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor. Denna rekrytering sker i samarbete med Jefferson Wells. 

För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår har vi svårare att göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.

På Arbetsförmedlingen tillämpas en evidensbaserad rekryteringsprocess. Du kan läsa mer om vår rekryteringsprocess på vår hemsida Jobba hos oss - Arbetsförmedlingen 

Urvalstest kan förekomma och vi kommer ge dig mer information om processen via e-post efter ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer Af-2023/0079 9028
Kontakt
 • Maria Stenbäck, Jefferson Wells , maria.stenback@jeffersonwells.se/0722080892
 • Kian Wingård Sten, Enhetschef, kian.wingard-sten@arbetsformedlingen.se
Facklig företrädare
 • Bernth Hultman, ST, 010-4864489
 • Johanna Isaksson Norlén, Saco-S , 010-4862277
 • Patrik Eklund, Seko , 010-4862432
Publicerat 2023-08-29
Sista ansökningsdag 2023-09-26

Tillbaka till lediga jobb